Likovne delavnice

POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE
– 5 srečanj po dve šolski uri
– zimske
– jesenske
– poletne

Likovni tečaji

ZA ODRASLE
– 8 srečanj po tri šolske ure
– risanje
– slikanje
– modeliranje v glini
– mozaik
– keramika
– fotografija
– video
– grafika
– umetniško vezenje
ZA OSNOVNOŠOLCE
– 8 srečanj po 2 šolski uri
– Likovni tečaji osnovnošolcev zajemajo področja tečajev za odrasle, vendar z drugačnim pedagoškim pristopom.

Likovna šola

ODRASLI
– 3 šolske ure tedensko
– 35 srečanj po 3 ure
– 2 srečanji na prostem.

Stopnje: 1, 2, 3, 4

Program poglobljeno in celovito obravnava likovno teorijo ter tehnike slikanja, risanja in oblikovanja. S teoretičnimi predavanji, analizo in ateljejskim delom pod strokovnim vodstvom boste pridobili široko znanje na področju likovne umetnosti in ustvarjanja.

Izobraževanje temelji na individualnem pristopu. Uspešnost vsakega posameznika spremljamo ter spodbujamo pri doseganju zastavljenih ciljev po ustrezno pripravljenih merilih za vrednotenje.

OSNOVNOŠOLCI
– 1x tedensko po 2 šolski uri
– od septembra do junija naslednje leto

Otroci so razdeljeni v ustrezne starostne skupine po največ osem učencev, kar omogoča načrtno in sistematično spremljanje otrokovega razvoja.

Program: slikanje, risanje, glina, grafika, kiparjenje, oblikovanje

Namen likovne šole za osnovnošolce je dati možnost kontinuiranega likovnega razvoja in izobraževanja likovno motiviranim otrokom ter nadgraditi in dopolniti likovni pouk v osnovnošolskem programu.

VRTEC
– 4, 5, 6 let
– 1x tedensko 60 minut

Program likovne šole

  • vodeno ateljejsko delo
  • likovna teorija
  • zgodovino likovne umetnosti
  • vodeno obiskovanje razstav
  • analiza likovnih del
  • likovna tehnologija
  • terensko delo
  • spoznavanje sodobne umetnosti
RISANJE
– osnove risanja
– spoznavanje različnih risarskih tehnik (oglje, svinčnik, tuš …)
– risanje po opazovanju
– viziranje
– spoznavanjerazličnih stilov risb

SLIKANJE

– črno-belo slikanje
– osnove likovne teorije
– kompozicija
– mešanje barv
– nanos barve
– tonsko slikanje
– slikanje po opazovanju
– tehnika akrila, olja
– slikanje tihožitja, prostora
– abstrahiranje

KIPARSTVO
– spoznavanje zgodovine kiparstva
– sodobna dela in pojmi v kiparstvu
– modeliranje v glini
– kiparska tehnologija
GRAFIKA
– spoznavanje različnih grafičnih tehnik
– monotipija
– kartonski tisk
– linorez

KERAMIKA
– spoznavanje različne gline
– spoznavanje različnih tehnik za izdelavo keramike
– izdelava uporabnega predmeta
– poslikava z glazurami
FOTOGRAFIJA
– osnove slikanja z digitalnim fotoaparatom
– osnovna obdelava in kreativno spreminjanje fotografije
– kompozicija
VIDEO
– od ideje do realizacije videa
– scenarij
– snemanje
– montaža
LESOREZ
– izdelava matrice
– ročni tisk
– mešane tehnike
– osnove kompozicije
MOZAIK
– preoblikovanje starega predmeta
– izdelava moziaka iz odpadne keramike
– tehnika rezanja, lomljenja
– fugiranje, lepljenje
UMETNIŠKO VEZENJE
– izdelava umetniške vezenine po slikarski predlogi
– ročno umetniško delo

Vse ponujene vsebine se lahko realizirajo tudi kot tečaji ali se izvajajo z odraslimi po posameznih področjih celo šolsko leto, od oktobra do konca maja.

Likovna šola za predšolske in šolske otroke zajema:

Predšolski in osnovnošolski učenci ustvarjalnega procesa nimajo ločenega po področjih, ampak gre za preplet vseh področij in se izvajajo kot celoletna likovna šola.

Vse šolske ure trajajo 45 minut. V vse programe je vštet potreben material za likovno ustvarjanje. Na koncu vseh programov je organizirana razstava likovnih del.

Cenik izobraževalnih programov